انتهاج ید |
عدم رعایت هشدارها باعث افزایش جهشی آمار مبتلایان به کرونا در یزد شد ۲۵ اسفند ۱۳۹۸
سخنگوی ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا در یزد:

عدم رعایت هشدارها باعث افزایش جهشی آمار مبتلایان به کرونا در یزد شد

یزد - سخنگوی ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا در یزد تأکید کرد: علت اینکه آمار مبتلایان به کرونا ویروس، امروز افزایش زیادی داشت، عدم رعایت مردم است.