انجام بیش از ۶۰ هزار پیوند عضو در کشور |
ارتقای سه رتبه ای شاخص اهدای عضو در ایران 05 بهمن 1398
رئیس مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت :

ارتقای سه رتبه ای شاخص اهدای عضو در ایران

رشت - رئیس مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت از حضور ۲۵ هزار نفر در لیست انتظار پیوند اعضا، خبر داد و گفت: امسال شاهد ارتقای سه رتبه ای شاخص پیوند ایران بودیم.