انجام ۲ هزار و ۹۰۴ مورد آزمایش میکروبی و شیمیایی |
صادرات ۲۱ هزار تن آبزی از بوشهر 24 دی 1398
مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر :

صادرات ۲۱ هزار تن آبزی از بوشهر

بوشهر - مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر از صادرات ۲۱ هزار تن آبزی از طریق استان بوشهر در ۹ ماه سال جاری خبر داد.