انجمن اسلامی |
انجمن اسلامی، محیطی مطلوب برای ارتقای کمی و کیفی یادگیری 18 دی 1398
فرماندار شهرستان بروجن :

انجمن اسلامی، محیطی مطلوب برای ارتقای کمی و کیفی یادگیری

شهر کرد - فرماندار شهرستان بروجن گفت: انجمن اسلامی ظرفیت و محیطی مطلوب در راستای ارتقای کمی و کیفی یادگیری و رسیدن به اهداف تعلیم و تربیت است.