انجمن کتابخانه‌های عمومی شهر یزد |
لوح سپاس استاندار یزد به فرماندار شهرستان یزد با عنوان رییس انجمن کتابخانه های عمومی برتر تقدیم شد ۲۱ دی ۱۳۹۹

لوح سپاس استاندار یزد به فرماندار شهرستان یزد با عنوان رییس انجمن کتابخانه های عمومی برتر تقدیم شد

یزد- پنجمین جلسه انجمن کتابانه‌های عمومی شهر یزد با ریاست فرماندار یزد و با حضور غلامعلی سفید، رئیس شورای شهر یزد، رییس سازمان فرهنگی ورزشی اجتماعی شهرداری یزد، مدیر کل نهاد کتابخانه های استان یزد و ...برگزار و از فرماندار یزد تقدیر شد.