انجمن کتابخانه‌های عمومی شهر یزد |
لوح سپاس استاندار یزد به فرماندار شهرستان یزد با عنوان رییس انجمن کتابخانه های عمومی برتر تقدیم شد 21 دی 1399

لوح سپاس استاندار یزد به فرماندار شهرستان یزد با عنوان رییس انجمن کتابخانه های عمومی برتر تقدیم شد

یزد- پنجمین جلسه انجمن کتابانه‌های عمومی شهر یزد با ریاست فرماندار یزد و با حضور غلامعلی سفید، رئیس شورای شهر یزد، رییس سازمان فرهنگی ورزشی اجتماعی شهرداری یزد، مدیر کل نهاد کتابخانه های استان یزد و ...برگزار و از فرماندار یزد تقدیر شد.