انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان بافق |
فرمانداری بافق ۳۰ میلیون تومان به کتابخانه امیر کبیر بافق اهدا کرد ۲۳ بهمن ۱۳۹۹

فرمانداری بافق ۳۰ میلیون تومان به کتابخانه امیر کبیر بافق اهدا کرد

یزد- نشست انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان بافق با حضور فرماندار برگزار و 30 میلیون تومان از طرف فرمانداری به کتابخانه امیر کبیر بافق اهدا شد.