انحراف تسهیلات |
ایجاد یک هزار و ۵۷۷ شغل توسط صندوق کارآفرینی امید در خراسان شمالی 12 آبان 1398
مدیر صندوق کارآفرینی امید خراسان شمالی :

ایجاد یک هزار و ۵۷۷ شغل توسط صندوق کارآفرینی امید در خراسان شمالی

بجنورد - مدیر صندوق کارآفرینی امید خراسان شمالی از ایجاد یک هزار و 577 شغل توسط این صندوق در استان خبر داد.