اندیشه های شهید مطهری |
اندیشه های شهید مطهری نباید کمرنگ شود ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
معاون پژوهشی، برنامه ريزی و منابع انسانی اداره كل آموزش و پرورش خراسان شمالی:

اندیشه های شهید مطهری نباید کمرنگ شود

بجنورد- معاون پژوهشي، برنامه ريزي و منابع انساني اداره كل آموزش و پرورش خراسان شمالي گفت: انديشه هاي شهيد مطهري بايد هر سال پررنگ تر و بيشتر از گذشته در جامعه و در مدارس تبيين و ترويج شود.