انسجام و همدلی |
وحدت، انسجام و همدلی ضرورت امروز کشور است 03 دی 1398
فرماندار اسفراین:

وحدت، انسجام و همدلی ضرورت امروز کشور است

فرماندار اسفراین در جلسه هماهنگی گرامیداشت ۹ دی گفت: انسجام، وحدت و همدلی مردم و مسولان ضرورت جامعه اسلامی است و اقدام کسانی که امنیت را خدشه دار می سازند یا بر طبل تفرقه می کوبند محکوم است.