انعقاد تفاهم نامه های بین صندوق اجتماعی بیمه کشاورزان |
ضریب پوشش بیمه روستایی در خوزستان ۱۲ درصد است ۱۸ دی ۱۳۹۸
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی :

ضریب پوشش بیمه روستایی در خوزستان ۱۲ درصد است

  اهواز - معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ضریب پوشش بیمه روستایی در خوزستان 12 درصد است و این بیمه در استان های دیگر به نسبت خوزستان ترویج بیشتری دارد.