انفجار کپسول گاز |
۳ مصدوم بر اثر انفجار کپسول گاز در شهرستان کوثر 12 آبان 1398
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اردبیل :

۳ مصدوم بر اثر انفجار کپسول گاز در شهرستان کوثر

کوثر – معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اردبیل گفت: انفجار کپسول گاز در روستای «شرج آباد شهرستان کوثر» ۳ نفر را راهی بیمارستان کرد.