انوشیروان محسنی بند پی |
برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان به عنوان تکلیفی دینی و انقلابی است 13 آبان 1398
استاندار تهران :

برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان به عنوان تکلیفی دینی و انقلابی است

تهران - استاندار تهران گفت: شرایط حساس کنونی و تهدیدها و هجمه‌های همه جانبه دشمنان علیه کشور عزیزمان ایران وظیفه ما را سنگین‌تر کرده لذا برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان به عنوان تکلیفی دینی و انقلابی و ضرورتی تاریخی محسوب می شود.