اهدای جهیزیه |
اهدای جهیزیه به زوج های نیازمند اسفراین 22 آبان 1398
مسئول دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در خراسان شمالی:

اهدای جهیزیه به زوج های نیازمند اسفراین

مسئول دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در خراسان شمالی از اهدای جهیزیه به زوج های نیازمند در اسفراین خبر داد.