اهدای عضو |
اهدای عضو جوان ۲۲ ساله ، جان ۷ بیمار را نجات داد 14 مهر 1398
سئول بیماران خاص دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

اهدای عضو جوان ۲۲ ساله ، جان ۷ بیمار را نجات داد

بجنورد- مسئول بیماران خاص دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: اهدای عضو جوان ۲۲ ساله از اهالی روستای گلی، جان ۷ بیمار نیازمند را نجات داد.