اهدای ۱۲ سری جهیزیه به زوج های جوان قروه ای |
اهدای ۱۲ سری جهیزیه به زوج های جوان قروه ای 07 آذر 1398
مدیر مؤسسه خیریه خانه امید :

اهدای ۱۲ سری جهیزیه به زوج های جوان قروه ای

قروه - مدیر مؤسسه خیریه خانه امید از اهدای ۱۲ سری جهیزیه به ارزش ۲۰۰ میلیون تومان در راستای ترویج ازدواج آسان به زوج های جوان قروه ای شهرستان خبر داد.