اورژانس اجتماعی |
استقرار اورژانس اجتماعی در شهر های بالای ۵۰ هزار نفر کشور 02 مهر 1398
مدیر کل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور:

استقرار اورژانس اجتماعی در شهر های بالای ۵۰ هزار نفر کشور

سمنان - مدیر کل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی از فعالیت اورژانس اجتماعی در شهر های با جمعیت بالای ۵۰ هزار نفر کشور خبر داد.