اولین مرکز مراقبت پرستاری کشور در رشت |
افتتاح اولین مرکز مراقبت پرستاری کشور در رشت 19 اسفند 1398
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان :

افتتاح اولین مرکز مراقبت پرستاری کشور در رشت

رشت - رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان از افتتاح اولین مرکز مراقبت پرستاری کشور با هدف آموزش و مراقبت از بیماران بهبود یافته بیماری های حاد تنفسی امروز در رشت خبر داد.