اولین موارد شیوع کرونا |
ممنوعیت تجارت و خوردن گوشت حیوانات وحشی در چین 06 اسفند 1398
دولت چین اعلام کرد :

ممنوعیت تجارت و خوردن گوشت حیوانات وحشی در چین

پکن - دولت چین در اقدامی دیگر برای کنترل بهینه ویروس کرونا و پیشگیری از شیوع بیماری های مشابه در این کشور تجارت حیوانات وحشی و خوردن گوشت آنها را ممنوع کرد.