اکبر طالبی |
تحقق جهش تولید رویکرد جدی سازمان بازرسی است ۰۳ تیر ۱۳۹۹

تحقق جهش تولید رویکرد جدی سازمان بازرسی است

یزد- بازرس کل استان یزد گفت:تحقق نامگذاری سال که از سوی مقام معظم رهبری به نام جهش تولید تعیین شده، رویکرد جدی سازمان بازرسی است.