ایجاد فضای ورزشی |
کاشت ۳۰۰۰ نهال ، ایجاد فضای ورزشی و پارک کودک در سایت مسکن مهر شهدای مقاومت اسفراین 16 بهمن 1398
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی :

کاشت ۳۰۰۰ نهال ، ایجاد فضای ورزشی و پارک کودک در سایت مسکن مهر شهدای مقاومت اسفراین

بجنورد - مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی در پنجمین روز از دهه مبارک فجر به شهرستان اسفراین با هدف کاشت 3000 نهال، ایجاد فضای ورزشی و پارک کودک در سایت مسکن مهر شهدای مقاومت اسفراین  سفر کرد.