ایجاد هزار شغل در بزرگترین شهرک گلخانه‌ای کشور |
ایجاد هزار شغل در بزرگترین شهرک گلخانه‌ای کشور ۰۸ آذر ۱۳۹۸
استاندار اردبیل :

ایجاد هزار شغل در بزرگترین شهرک گلخانه‌ای کشور

پارس آباد - استاندار اردبیل از ایجاد هزار شغل تا پیش از پایان سال جاری در بزرگترین شهرک گلخانه‌ای کشور در شهرستان پارس آباد خبر داد.