ایجاد ۱۴ غرفه در بخش بین الملل نمایشگاه کتاب کرمان |
برگزاری هجدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب در کرمان 30 آذر 1398
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی شمال استان کرمان :

برگزاری هجدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب در کرمان

کرمان - مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی شمال استان کرمان از برپایی هجدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب ناشران ایران در کرمان خبر داد.