ایجاد ۲ بخش ایزوله برای پذیرش بیماران احتمالی |
آماده سازی ۲ بیمارستان برای بستری بیماران مشکوک به کرونا در مراغه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸
رییس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه :

آماده سازی ۲ بیمارستان برای بستری بیماران مشکوک به کرونا در مراغه

مراغه - رییس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه از آماده سازی ۲ بیمارستان برای مقابله و بستری بیماران احتمالی و مشکوک به ویروس کرونا در شهرستان خبر داد.