ایجاد ۱۰ هزار شغل مستقیم و ۹ هزار شغل غیر مستقیم در اقدام ملی تولید مسکن |
نژاد صفوی مدیر کل راه و شهرسازی خراسان شمالی شد 17 آذر 1398

نژاد صفوی مدیر کل راه و شهرسازی خراسان شمالی شد

بجنورد - آیین تکریم و معارفه عبدالمجید نژاد صفوی مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی در حالی برگزار شد که علیرضا مصطفی زاده مدیرکل سابق در این مراسم حضور نداشت.