ایران خودرو برنامه‌ای برای افزایش قیمت ندارد |
بازگشت به کار ۱۴۰ هزار نیروی انسانی ایران خودرو با بومی سازی قطعات خودرو 21 بهمن 1398
قائم مقام گروه صنعتی ایران خودرو :

بازگشت به کار ۱۴۰ هزار نیروی انسانی ایران خودرو با بومی سازی قطعات خودرو

کرج - قائم مقام گروه صنعتی ایران خودرو گفت: با بومی سازی قطعات کمیاب خودروها ، ۱۴۰ هزار نیروی انسانی تعدیل شده این مجموعه طی ماه های اخیر به محل کار خود بازگشتند.