ایران در واقع مخالف حضور نیروهای خارجی در منطقه است |
سئول برای مراقبت از روابط دو کشور با تهران همکاری خواهد کرد. ۰۲ بهمن ۱۳۹۸
یک مقام وزارت امور خارجه کره جنوبی :

سئول برای مراقبت از روابط دو کشور با تهران همکاری خواهد کرد.

پکن - یک مقام وزارت امور خارجه کره جنوبی گفت: ایران از تصمیم کشورش برای اعزام نیرو به تنگه هرمز ابراز نگرانی کرده در همین راستا سئول برای مراقبت از روابط دو کشور از نزدیک با تهران همکاری خواهد کرد.