ایران همدل- همبازی |
پویش مردمی” ایران همدل– همبازی” با همکاری کمیته امداد و شرکت ملی پست 12 مهر 1399

پویش مردمی” ایران همدل– همبازی” با همکاری کمیته امداد و شرکت ملی پست

یزد- مدیرکل کمیته امداد استان یزد گفت: پویش مردمی" ایران همدل– همبازی" با همکاری کمیته امداد و شرکت ملی پست از نهم لغایت یازدهم مهرماه هم‌زمان با سراسر کشور در استان یزد اجرا می‌شود.