ایرج شهین باهر |
طولانی شدن پروسه صدور پروانه تقصیر شهرداری نیست 11 آذر 1398
شهردار تبریز :

طولانی شدن پروسه صدور پروانه تقصیر شهرداری نیست

تبریز - شهردار تبریز از صدور پروانه ساخت و ساز در ظرف یک هفته برای متقاضیان خبر داد و گفت: طولانی شدن پروسه صدور پروانه تقصیر شهرداری نیست.