ایمن سازی ۱۰ هزار سیستم گرمایشی مدارس استان مازندران |
ایمن سازی ۱۰ هزار سیستم گرمایشی مدارس استان مازندران 21 آذر 1398
مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس مازندران :

ایمن سازی ۱۰ هزار سیستم گرمایشی مدارس استان مازندران

ساری - مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس مازندران از ایمن سازی 10 هزار سیستم گرمایشی مدارس استان خبر داد و گفت: در بحث ایمن‌سازی سیستم گرمایشی مدارس از سال ۹۲ تاکنون بیش از ۸۸ میلیارد تومان هزینه شد.