این رقم به منظور مقابله با شیوع و گسترش |
اختصاص حدود ۹ میلیارد دلار برای مقابله با کرونا در چین 07 بهمن 1398
کمیسیون بهداشت ملی و وزارت مالی چین :

اختصاص حدود ۹ میلیارد دلار برای مقابله با کرونا در چین

پکن - کمیسیون بهداشت ملی و وزارت مالی چین ۶۰ میلیارد یوان (۸.۷۴ میلیارد دلار) برای مقابله با ویروس کرونا اختصاص دادند.