این فرودگاه به عنوان مهمترین درگاه ورودی کشور برای مقابله با ویروس کرونا |
آمادگی فرودگاه امام برای مقابله با ویروس کرونا 06 بهمن 1398
معاون شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) :

آمادگی فرودگاه امام برای مقابله با ویروس کرونا

تهران - معاون شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) از آمادگی این فرودگاه به عنوان مهمترین درگاه ورودی کشور برای مقابله با ویروس کرونا خبر داد.