این مصداق گروکشی و دخالت عوامل خارجی در مسایل سیاسی است |
چرخاندن ورق استیضاح توسط وکلای مدافع به سمت بایدن 08 بهمن 1398
در ششمین روز محکمه استیضاح دونالد ترامپ:

چرخاندن ورق استیضاح توسط وکلای مدافع به سمت بایدن

نیویورک - ششمین روز محکمه استیضاح دونالد ترامپ در حالی به پایان رسید که وکلای مدافع وی کوشیدند با نقض قانونی بودن این استیضاح، پای جو بایدن و پسرش را هم به این محکمه باز کنند.