این ویروس همچنین تا کنون جان ۸۰ تن را گرفته |
اختصاص حدود ۹ میلیارد دلار برای مقابله با کرونا در چین ۰۷ بهمن ۱۳۹۸
کمیسیون بهداشت ملی و وزارت مالی چین :

اختصاص حدود ۹ میلیارد دلار برای مقابله با کرونا در چین

پکن - کمیسیون بهداشت ملی و وزارت مالی چین ۶۰ میلیارد یوان (۸.۷۴ میلیارد دلار) برای مقابله با ویروس کرونا اختصاص دادند.