بابا میدان |
نجات جان مصدوم از خودروی پراید آتش گرفته در یاسوج 14 آبان 1398
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کهگیلویه و بویراحمد :

نجات جان مصدوم از خودروی پراید آتش گرفته در یاسوج

یاسوج - رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کهگیلویه و بویراحمد از رها سازی و نجات جان مصدوم از خودروی پراید آتش گرفته طی تصادف در محور یاسوج به بابامیدان خبر داد.