بارندگی‌های سال جاری |
افزایش ۱.۵ میلیون مترمکعب به آب سد شیروان بر اثر بارندگی های اخیر ۲۴ فروردین ۱۳۹۹
سرپرست امور منابع آب شیروان:

افزایش ۱.۵ میلیون مترمکعب به آب سد شیروان بر اثر بارندگی های اخیر

سرپرست امور منابع آب شیروان گفت: بارندگی‌های سال جاری ۱.۵ میلیون مترمکعب به حجم آب مخزن سد بارزوی این شهرستان افزوده است.