بارها تذکر داده ام که در راستای آبادانی استان تلاش شود |
ضمانت اجرایی برای طرح انتقال صنوف مزاحم در استان الزامی است 13 بهمن 1398
استاندار خراسان شمالی :

ضمانت اجرایی برای طرح انتقال صنوف مزاحم در استان الزامی است

بجنورد - استاندار خراسان شمالی گفت: برای اجرای طرح انتقال صنوف مزاحم در استان نیازمند حلقه های بهم پیوسته هستیم و ضمانت اجرایی برای این طرح الزامی است.