بازآفرینی شهری |
نوسازی بافت فرسوده شیروان نیازمند اقدامات جدی است 08 آبان 1398
معاون وزیر راه و شهرسازی :

نوسازی بافت فرسوده شیروان نیازمند اقدامات جدی است

بجنورد - معاون وزیر راه و شهرسازی گفت : شهرستان شیروان 120 هکتار بافت فرسوده با جمعیت 16 هزار و 372 نفر دارد که باید اقدامات جدی برای نوسازی این مناطق و حاشیه نشینی انجام گیرد.