بازآفرینی |
توزیع ۱۰ هزار بسته فرهنگی برای کودکان محلات هدف بازآفرینی 27 مرداد 1398

توزیع ۱۰ هزار بسته فرهنگی برای کودکان محلات هدف بازآفرینی

بجنورد- معاون بازآفرینی شهری و مسکن راه و شهرسازی خراسان شمالی از توزیع ۱۰ هزار بسته فرهنگی برای کودکان محلات هدف بازآفرینی این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، جواد عمادیان فر اظهار کرد: این تعداد بسته کتاب و بازی فکری حاوی تصاویر و پیام های آموزشی برای کودکان محلات هدف بازآفرینی شهرهای بجنورد و شیروان توزیع خواهد شد.
عمادیان فر افزود: یکی از وظایف شرکت بازآفرینی شهری ایران، فعالیت در زمینه آموزش و ترویج است.
وی تصریح کرد: سالانه بخشی از اعتبارات شرکت باز آفرینی شهری ایران در جهت توانمند سازی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی محلات ناکارآمد استان اختصاص می یابد و به منظور نهادینه کردن سیاست های شرکت بازآفرینی شهری در سطوح مختلف و پشتیبانی از اقدامات عملیاتی در راستای وظایف محوله، مجموعه ای از اقدامات نرم افزاری در محورهای آموزش و ترویج از سوی دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی شرکت باز آفرینی شهری ایران به ادارات کل راه و شهرسازی تکلیف می شود.
معاون بازآفرینی شهری و مسکن راه و شهرسازی خراسان شمالی همچنین اعلام کرد: از محل اعتبارت تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۷ تعداد پنج هزار..