بازار های خارجی |
نارنگی نوبرانه مازندران در راه بازار های خارجی 10 مهر 1398
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران:

نارنگی نوبرانه مازندران در راه بازار های خارجی

ساری - رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران  گفت : نارنگی استان در راه بازارهای جهانی است .