بازار کالا و ارز از ثبات برخوردار است |
در قالب ۱+۵ مذاکره می‌کنیم 19 بهمن 1398
رییس دفتر ریاست جمهوری :

در قالب ۱+۵ مذاکره می‌کنیم

گرگان - رییس دفتر ریاست جمهوری گفت: هیچ وقت راه و درب مذاکره را نبسته‌ایم و باید با کشورهای مختلف کار کرد، اما اول خاطر ما از برداشتن تحریم باید جمع شود و در قالب ۱+ ۵ می‌توانیم مذاکره کنیم