بازتاب متوقف کردن پروازها از ایران به مقصد چین در رسانه های ترکیه |
بازتاب متوقف کردن پروازها از ایران به مقصد چین در رسانه های ترکیه ۱۳ بهمن ۱۳۹۸

بازتاب متوقف کردن پروازها از ایران به مقصد چین در رسانه های ترکیه

آنکارا - خبر توقف پروازها از ایران به چین و بالعکس در روزهای گذشته بازتاب گسترده ای در رسانه های ترکیه داشت.