بازدید از محورهای خسارت دیده و تخریب شده در اثر وقوع سیلاب در شهرستان‌های جنوبی استان کرمان |
خسارت سیلاب به ۳۴۵ کیلومتر از محورهای آسفالته جنوب کرمان ۲۹ دی ۱۳۹۸
معاون سازمان راهداری حمل و نقل جاده‌ای کشور :

خسارت سیلاب به ۳۴۵ کیلومتر از محورهای آسفالته جنوب کرمان

جیرفت - معاون سازمان راهداری حمل و نقل جاده‌ای کشور گفت: سیلاب به ۳۴۵ کیلومتر از محورهای آسفالته و بیش از هزار و ۸۶۰ کیلومتر از محورهای خاکی جنوب استان کرمان خسارت وارد کرد.