بازدید بیش از ۶۰ پروژه تولیدی و صنعتی در استان |
دستگاه قضایی از تعطیلی ۲۵ واحد تولیدی استان جلوگیری کرد 13 بهمن 1398
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی :

دستگاه قضایی از تعطیلی ۲۵ واحد تولیدی استان جلوگیری کرد

بجنورد - رئیس کل دادگستری خراسان شمالی از جلوگیری تعطیلی قطعی ۲۵ واحد تولیدی استان با حمایت دستگاه قضایی طی ۱۰ ماهه امسال خبر داد.