بازدید معاون وزیر بهداشت |
سفر یک روزه معاون درمان وزیر بهداشت به اسفراین ۲۱ آبان ۱۳۹۹
معاون درمان وزیر بهداشت:

سفر یک روزه معاون درمان وزیر بهداشت به اسفراین

اسفراین - دکتر قاسم جان ‌بابایی معاون درمان وزیر بهداشت عصر امروز به اسفراین سفر کرد.