بازرسان اصناف و ناظران ویژه اقتصادی |
۵ هزار و ۳۲۵ نفر متخلف طرح هدفمندی به تعزیرات استان البرز احضار شدند 30 دی 1398
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز :

۵ هزار و ۳۲۵ نفر متخلف طرح هدفمندی به تعزیرات استان البرز احضار شدند

کرج - مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز از احضار پنج هزار و ۳۲۵ نفر متخلف در طرح هدفمندی بنزین به تعزیرات خبر داد.