بازسازی مسیر ریلی سیریز تا زرند تا پایان خرداد |
قطارهای مسافربری کرمان مشکل بهداشتی دارند 24 آذر 1398
نماینده مردم کرمان و راور :

قطارهای مسافربری کرمان مشکل بهداشتی دارند

کرمان - نماینده مردم کرمان و راور گفت: قطارهای مسافربری کرمان مشکل بهداشتی دارند و در این زمینه باید توجه جدی شود.