بازگشایی محور بجنورد- آشخانه |
بخشی از محور بجنورد – آشخانه بازگشایی شد. ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان شمالی:

بخشی از محور بجنورد – آشخانه بازگشایی شد.

بجنورد- محور بجنورد-آشخانه که پیش از این بر اثر بارندگی ها و رانش زمین مسدود شده بود، امروز بخشی از این محور بازگشایی شد.

محور بجنورد-آشخانه از فردا بازگشایی می شود ۳۱ فروردین ۱۳۹۹
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان شمالی:

محور بجنورد-آشخانه از فردا بازگشایی می شود

خراسان شمالی- مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان شمالی با بیان اینکه محور بجنورد- آشخانه که از بامداد یکشنبه 24فروردین ماه سال جاری به علت رانش زمین مسدود شده بود از بازگشایی این محور در فردا دوشنبه اول اردیبهشت ماه خبر داد.