بازگشایی کمربندی |
بازگشایی کمربند شمالی شهر اسفراین 04 شهریور 1398

بازگشایی کمربند شمالی شهر اسفراین

  عملیات تملک وخاکبرداری آخرین مرحله از پروژه خیابان بهشت با حضور فرماندار اسفراین انجام شد اسفراین – به گزارش انتهاج ،در دومین روز از هفته دولت عملیات تملک و خاکبرداری آخرین مرحله از پروژه خیابان بهشت ،حدفاصل خیابان اسفراینی تا میدان قائم(عج) با حضور فرماندار اسفراین انجام شد . طاهر رستمی  در حاشیه عملیات […]