باغچق |
مقامات قضایی و نظارتی خراسان شمالی ورود کنند 24 شهریور 1398

مقامات قضایی و نظارتی خراسان شمالی ورود کنند

ظهر امروز در طی جلسه برنامه ریزی دعوت از کاندیدا های پست شهردار بجنورد و نامه های رسیده، موضوع انتشار کلیپ فحاشی جمشید گریوانی عضو شورای اسلامی شهر بجنورد و اهانت به مردم روستای باغچق مورد انتقاد چند تن از اعضا قرار گرفت. به گزارش انتهاج، مصطفی دلیریان عضو شورای اسلامی شهر بجنورد در تشریح […]