باغ موزه هرندی |
انتقال ۲۰ ساز جدید به موزه ساز کرمان 13 آبان 1398
رئیس انجمن موسیقی کرمان :

انتقال ۲۰ ساز جدید به موزه ساز کرمان

کرمان - رئیس انجمن موسیقی کرمان از انتقال ۲۰ ساز جدید از تهران به موزه ساز کرمان خبر داد.